AV-98-fork

A fork of https://tildegit.org/solderpunk/AV-98
Log (Feed) | Files | Refs (Tags) | README | LICENSE

commit 3562a6db25d519eb153fcc9d6a7ab44b7056fb4a
parent 1b7da02def0ab2cc89d6118719736e85e2e8781c
Author: Solderpunk <solderpunk@sdf.org>
Date:   Wed, 14 Aug 2019 21:16:46 +0300

Make sure absolutisation of https links works correctly!

Diffstat:
Mav98.py | 10++++++++--
1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/av98.py b/av98.py @@ -139,9 +139,15 @@ class GeminiItem(): GeminiItem as a base. """ # Absolutise URL, which annoyingly needs a valid scheme... - base_url = self.url.replace("gemini://", "https://") + if self.url.startswith("gemini://"): + base_url = self.url.replace("gemini://", "https://") + was_gemini = True + else: + base_url = self.url + was_gemini = False absolute = urllib.parse.urljoin(base_url, relative_url) - absolute = absolute.replace("https://", "gemini://") + if was_gemini: + absolute = absolute.replace("https://", "gemini://") return absolute def to_map_line(self, name=None):