AV-98-fork

A fork of https://tildegit.org/solderpunk/AV-98
Log (Feed) | Files | Refs (Tags) | README | LICENSE

commit da8b6cc7f31d220f2125eb6f6d3c6c7f7f9e294e
parent 969d3c1b18b584a628e94034fdc6f867fe5329d3
Author: Solderpunk <solderpunk@sdf.org>
Date:   Sun, 30 Aug 2020 17:23:36 +0200

Visually distinguish non-Gemini links from Gemini links.

Diffstat:
Mav98.py | 3++-
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/av98.py b/av98.py @@ -864,7 +864,8 @@ Slow internet connection? Use 'set timeout' to be more patient.""") subprocess.call(shlex.split(cmd_str % self.idx_filename)) def _format_geminiitem(self, index, gi, url=False): - line = "[%d] %s" % (index, gi.name or gi.url) + protocol = "" if gi.scheme == "gemini" else " %s" % gi.scheme + line = "[%d%s] %s" % (index, protocol, gi.name or gi.url) if gi.name and url: line += " (%s)" % gi.url return line