AV-98-fork

A fork of https://tildegit.org/solderpunk/AV-98
Log (Feed) | Files | Refs (Tags) | README | LICENSE

commit eca5de5d0f4ad453324b1f069dddaeddc56d36ad
parent c65b37c5c40a373926781de9a2f1ac32ecca2361
Author: Solderpunk <solderpunk@sdf.org>
Date:   Tue, 13 Aug 2019 13:04:26 +0300

Get rid of item type colour code stuff.

Diffstat:
Mav98.py | 13-------------
1 file changed, 0 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/av98.py b/av98.py @@ -74,19 +74,6 @@ _ANSI_COLORS = { "black": "\x1b[0;30m", } -_ITEMTYPE_COLORS = { - "0": _ANSI_COLORS["green"], # Text File - "1": _ANSI_COLORS["blue"], # Sub-menu - "7": _ANSI_COLORS["red"], # Search / Input - "8": _ANSI_COLORS["purple"], # Telnet - "9": _ANSI_COLORS["cyan"], # Binary - "g": _ANSI_COLORS["blue"], # Gif - "h": _ANSI_COLORS["green"], # HTML - "s": _ANSI_COLORS["cyan"], # Sound - "I": _ANSI_COLORS["cyan"], # Gif - "T": _ANSI_COLORS["purple"], # Telnet -} - CRLF = '\r\n' # Lightweight representation of an item in Geminispace